צילום: שוקי לרר
האדמו"ר מויז'ניץ

האדמו"ר מספינקא ב"ב

האדמו"ר מראחוב

 

האדמו"ר מזידיטשויב

הגרח"מ וואזנר