המעניין הוא שלאבי הבן קוראים יעקב כפי שנקרא אביו ש/ל הגאון הרב לנדא זצ"ל