גדול הדור!!
למה לא כתוב פה באתר על המאצ'ינג של צאנז?
שיגעו אותי, תרמתי ואני רוצה לדעת לכמה הגיעו!
הצליחו? הגיעו ליעד? היתה ההכפלה?
כפי שהבנתי זה היה קצת מדי נועז לחסידות צאנז
הסכום היה גבוה מידי.
נו… תעדכנו! אני במתח!!!