יופי ישראל. אני שמח שלפחות אתם בעניינים.
אני מאד מקוה שאתם מבינים שגזירות מרחפות מעל עולם התורה וצאצאינו. אם אין אני לי מי לי?
המשיכו להלחם בכל הכח. בקנאה. במרות.
לא ליפול מהצוק. לאחוז את האבן המצילה בציפורניים. אתם תאמינו בהשם והבוטח בשם חסד יסובבנהו.