אנשים נשים וטף בעצרת המרכזית בבית מדרשו של שר התורה • תיעוד

אלפים השתתפו ביום חמישי בערב בעצרת המרכזית בעיר ב"ב בבית מדרשו של הגר"ח קנייבסקי בבית הכנסת לדרמן. במשתתפים נראו כל שמנה וסלתה של תושבי האזור בהם רבנים ראשי ישיבות רמי"ם משגיחים וראשי כוללים, שגדשו את היכל בית הכנסת את כל מבואותיו ואת הרחבה הסמוכה • צילום: שוקי לרר

אלפים השתתפו בעצרת המרכזית בבית מדרשו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א דברי התעוררות הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת עטרת שלמה שגם עבר לפני העמוד.

כמיטב המסורת של 'לדרמן' עזרת הנשים נפתחה אף היא כשעשרות נשים צדקניות השתתפו אף הם בתפלה.

את סדר התפלה פתח הגר"ח פיינשטיין שנשא דברים נרגשים בגודל קדושת השבת והשפעת הברכה, ובחומר חילולה. לאחר מכן עבר לפני העמוד במשך כל סדר התפלה, כשבהתרגשות מיוחדת קרא את פסוקי התהלים וסדר הסליחות.

בעת אמירת י"ג מידות, כאשר הגיעו לאמירת ה' ה', הושלך הס בקהל, ובדומיית הלילה נשמע קול השופר מנסר בחלל, ורטט קדושה והוד אחז בכל הקהל הנרגש. קולות בכי נשמעו ברחבי בית המדרש, מאנשים אשר התייפחו במהלך התפלה.

את הקדיש לאחר סדר התפלה אמר הגר"י סטפנסקי ראש ישיבת תורה בתפארתה, אשר אבל על פטירת אביו רבי מאיר זצ"ל שהיה ממקורביו הגדולים והנאמנים של שר התורה שליט"א

יצויין כי על אף שילדי התתי"ם ערכו סדר תפלה בחצות הים, נראו בקהל עשרות ילדי תתי"ם שהתלוו להוריהם בשעה חצות הליל.

 

 

 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו