התרגשות רבה בקרב חסידי פינסק קארלין עם תרומתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל לקמפיין ההתרמה "רצון קדשם"