יריית הפתיחה לקראת רצף אירועי השמחה הגדולה בחצר הק' ויז'ניץ • באור לב' בסיון יומא דהילולא קדישא של מרן הסבא קדישא מויזניצא זיע"א הגיעו לאתרא קדישא מירון אלפי חסידי ויז'ניץ בראשות כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א - צילום: יהושע פרוכטר
לקראת שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א שייערך בעז"ה ביום ו' תמוז הגיעו אלפי חסידים בראשות האדמו"ר שליט"א לתפילה בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון.
סדרת המעמדים החלה בתפלת ערבית וספירת העומר שנערכה במתחם המיוחד בחצר רשב"י. לאחר תפלת ערבית אליו ניגש כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לרגל יא"צ זקנו הק', אשר היה קשור בלב ונפש להתנא האלוקי ולזוהר הק' כידוע. הדליק כ"ק מרן האדמו"ר שליטא את ההדלקה לכבוד התנא האלוקי ולכבוד בעל ההילולא
אין לתאר ואין לשער את האווירה המחשמלת שעבר בלבות אלפי המשתתפים,כאשר נשמע קולו בקודש של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א בעת שירת זמר בר יוחאי. טפחיים מע"ג קרקע התרוממו קהל האלפים. אוירת יום ל"ג בעומר במירון בה"א הידיעה.
מקהלת חסידי ויז'ניץ היטיבה לנצח על מלאכת הריקודין קדישין, במשך כשלוש שעות נמשכה מעמד הוד זה, כאשר בלקראת סיום המעמד גזז כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א  את שערות החלאקה לעשרות ילדי חמד אשר אף זכו לרקוד בריקוד מיוחד עם כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.
לקראת חצות הלילה נכנס האדמו"ר  שליט"א לעריכת השלה"ט ברחבה המיוחדת לרגל יומא דהילולא קדישא דבעל ה'אהבת ישראל' זי"ע.
לאחר עריכת סיום הש"ס אשר נלמד ע"י תלמידי וחסידי ויז'ניץ, שוררו ניגוני קודש, לקראת סיום השלה"ט נשא האדמו"ר שליט"א משא קודש בגודל שגב קדושת היום והמקום, כאשר התחנן כבן המתחטא לפני אביו לפני רשב"י ומרן בעל האהבת ישראל שישפיעו יחדו השפעות טובות לכלל ולפרט ישועות ורפואות וכל מילי דמיטב, ולביאת משיח צדקנו בב"א.