הילולת הרה"ק רבי שלומקע מזוויעהל זיע"א אצל נכדו כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א • צילום שלומי טריכטר