ילדי כיתה גן בתלמוד תורה סאטמאר בית שמש ערכו תהלוכת הכנסת ספר תורה בערב חג השבועות חג מתן תורתנו תשע"ט