קהל רב בראשות כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א השתתפו במעמד קביעת מזוזה וחנוכת הבית לבית המדרש 'היכל ידידיה' דחסידי ביאלא באשדוד על שמו ולזכרו של הרה"ח ידידיה ב"ר שמואל משה הרציג ז"ל תרומת בנו הנגיד הר"ר יהודה הרציג הי"ו • צילום: יהושע פרוכטר