כ"ק האדמו"ר מווערדאן שליט"א הגיע לקרית יואל בניו יורק וערך את שולחנו ביומא דהילולא של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע בהשתתפות קהל רב.