לאחר עבודה מאומצת שנמשכה חמש שנים של צוות תלמידי חכמים נשלמה המלאכה בהוצאת שולחן ערוך החיד"א בשבעה כרכים מפוארים, עם אלפי תיקונים והגהות

מעמד מיוחד התקיים היום במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, לרגל הוצאת ספרי רבינו החיד"א זיע"א במהדורה מיוחדת ע"י מכון המאור של הגאון רבי דניאל ביטון שליט"א.

לאחר עבודה מאומצת שנמשכה חמש שנים של צוות תלמידי חכמים נשלמה המלאכה בהוצאת שולחן ערוך החיד"א בשבעה כרכים מפוארים, עם אלפי תיקונים והגהות.

מרן שר התורה שליט"א קיבל את הספרים בשמחה רבה ועיין בהם זמן ממושך והאציל את ברכתו על ראשי המכון.
לאחר מכן בירכו מרן שליט"א והנוכחים על היין "לחיים", הגר"ד ביטון אמר למרן שליט"א כי בקרוב עתידים אי"ה להוציא את כל ספרי החיד"א ומקווים לסיים את המלאכה בחודשים הקרובים, מרן שליט"א הביע את שמחתו וברכתו כי יזכו להמשיך להרבות תורה בישראל.