אולי תכתבו אברכים הגיעו. או כל נוסח שיכבד את התורה וגם אתכם