חתונת נכד הגר"ח קנייבסקי בן הרב שאול קנייבסקי (31)

...