מזל טוב לחברי וידידי היקר צבי יעקוב שושלת צאנז מימני יעקוב ששון חשמל יעקובי……