קהל רב השתתף ביום שני בבוקר בשמחת הברית לנין כ"ק האדמו"רים מצאנז ז'מיגראד ונדבורנה צפת זצוק"ל בן להרה"צ ר' צבי יעקב רייך שליט"א חתן הרה"צ רבי ישראל יעקב צבי לייפער שליט"א • בכסא של אליהו כובד הסבא הרה"צ רבי ישראל יעקב צבי לייפער שליט"א. בסנדקאות כובד כ"ק אדמו"ר מקאליש שליט"א. בברכות כובד הרה"ג ר' אהרן הלברשטאם שליט"א מבורו פארק ובן כ"ק האדמו"ר מצאנז גריבוב שליט"א. בעמידה לברכות כובד כ"ק אדמו"ר מצאנז ז'מיגראד שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ