שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א בן לחתנו רב ליברמן ונין הגה"צ רבי יוסף ליברמן שליט"א והגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א • צילום: משה גולדשטיין