האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק באמירת הקינות בקאנטרי בארגנטינה • תיעוד בלעדי


בבכיות נוראות בעת אמירת 'אלי ציון ועריה'