אין על זיצים עם הר' פלאי.
צריך להכניס את זה לכל עיר וכרך….