היום (ט"ו באב) יום בשורה הוא לחסידי מודז'יץ לאחר שזכו להתחיל בס"ד בבניית "המרכז העולמי דחסידי מודז'יץ בארה"ק • בימים אלו יושבים עסקני המוסדות על תכנון מעמד נשגב לרגל התחלת הבניה, אשר יביא את הבשורה המרגשת לכלל חסידי ידידי ואוהדי חצר הקודש בארץ ובעולם • צילום: שוקי לרר

יום בשורה הוא לחסידי מודז'יץ די בכל אתר, לאחר שזכו להתחיל בסייעתא דשמיא בבניית "המרכז העולמי דחסידי מודז'יץ בארה"ק".
 
כפי שפורסם כאן בJDN, עם קבלת היתר הבניה, נכנס כ"ק מרן אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א עם כמה מגדולי ישראל ובראשם ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך בער פוברסקי שליט"א והגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, למעמד "לחיים" מצומצם בביתו נאוה קודש של שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
 
ביום חמישי ניתן האות, בהתרגשות רבה הובאו לשטח אנשי הנדסה עם כלים הנדסיים כבדים וטרקטורים, והתחילו בהריסה ופינוי של המבנה הטרומי הענק הקיים על השטח מזה 50 שנה.
 
בימים אלו יושבים עסקני המוסדות על תכנון מעמד נשגב לרגל התחלת הבניה, אשר יביא את הבשורה המרגשת לכלל חסידי ידידי ואוהדי חצר הקודש בארץ ובעולם.
פרטים יבואו אי"ה…