מפגרים.. איחוד הספרדים ומביאים רבנים אשכנזים.. דרעי הנחיל רמת טמטום נוראית בקרב מחנהו..