אשריהם שזכו לקרוא את שמו של התינוק ע"ש קודשו של רבנו הגדול רשכבה"ג הגראי"ל שטניימן זצוקל"הה ויה"ר שיזכה ללכת בדרכו הטהורה של מרן רבנו הגדול אמן