השתוממתי לראות את ידיעות הבחורים ממוסקבה בתורה ובחסידות • גלריה מקנדה

גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א: "השתוממתי לראות את ידיעות הבחורים ממוסקבה בתורה ובחסידות" "רואים במציאות שהמשלח הרבי מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי השלוחים על כל צעד ושעל" • אמר את הדברים לאחר שבחן את בחורי הישיבה לצעירים חב"ד-ליובאוויטש במוסקבה, השוהים בחודשי הקיץ במונטריאול שבקנדה • צילום: יוסף יצחק דורון

"מעולם לא נתקלתי בבחורים צעירים לימים עם ידיעות כה נפלאות בתורה ובחסידות כאחד", אמר בהתרגשות גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א, לאחר שעמד מקרוב אחר ידיעותיהם של תלמידי הישיבה לצעירים חב"ד ליובאוויטש במוסקבה, שבאו להיבחן במעונו.

תלמידי הישיבה במוסקבה, שהו בחודשיים האחרונים בעיר מונטריאול שבקנדה, במסגרת ישיבת קיץ, והמשיכו בלימודיהם וביתר שאת ועוז במקום שקט, כשהצוות הרוחני שוהה יחד עמם ומלווה את התפתחותם על כל צעד ושעל. במקביל פעלו התלמידים רבות ונצורות בערבי שבת ובשבתות, בין עולי רוסיה שגרים במונטריאול, בשיתוף עם רבני ושלוחי חב״ד שבעיר. טובי המשפיעים מארה"ב וקנדה, התוועדו עם התלמידים בעיתים ובזמנים שונים ונעלים.

יחד עם התלמידים והצוות החינוכי, הגיעו לשהות עם התלמידים ראש השליח הרב משה לערמאן, ומשפיע הישיבה הרב שלום בער שיינגרטען, שקיבלו את הצעת מייסד הישיבה רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א, לערוך השנה את ישיבת הקיץ, בקהילה היהודית הגדולה במונטריאול, למשך תקופה של חודשיים, בהם הבחורים מחליפים את אווירת הישיבה במוסקבה ומסייעים לשלוחים נוספים מדי שנה, בפעילות עם היהודים המקומיים.

כמו"כ עוררו הדים רבים בעצם הליכותיהם ובהשתתפותם בחגיגת סיום הרמב"ם המרכזי במונטריאול, כשאחד מהתמימים סיים את מסכת בבא קמא בבהירות ובחן חסידי מיוחד, ותלמיד שני ערך סיום על הרמב״ם במסלול לימוד ג׳ פרקים ביום, אותו מקפידים התלמידים ללמוד מדי יום בשעות של בין הסדרים.

השבוע הגיעו התלמידים לעמוד בכור המבחן אצל גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א, ובמשך שעה ארוכה בחן את התלמידים על כל מסכת פסחים, גמרא עם פירוש רש"י ותוספות, לאחר עמלם ויגיעם במשך השנה שחלפה, וכן אצל השליח הרב אלחנן טייכטל, וכן נבחנו בעל פה על כל ספר תניא קדישא מרבנו הזקן נ"ע.

גאב"ד מונטריאול לא ידע נפשו מרוב התרגשות, והתבטא בדברים חמים ונלהבים בפה מלא, כי מעולם לא נתקל בבחורים צעירים לימים עם ידיעות כה נפלאות ומיוחדות בתורה ובחסידות כאחד.

"בחנתי את תלמידים על מסכת פסחים ישר והפוך, ולא היו סוגיה או עניין עליהם לא ידעו להשיב כעניין. היתה לי שעה של קורת רוח מרובה ביותר לאין שיעור, ולא רק בגמרא אלא גם בחסידות. פתחתי ספר תניא קדישא, הקראתי שורה אחת, והבחורים אמרו את השורה הבאה, וכן חוזר חלילה".

"מי היה מסוגל לחלום, שדווקא שם ברוסיה, בה עקרו הרשעים מן השורש כל ריח של תורה ויהדות במשך שבעים שנה, דווקא שם יצמחו בחורים חסידיים כאלו עם ידיעות כה מקיפות?! אין ספק, כי זכות מסירות הנפש של אותם חסידים להמשיך ולהפיץ תורה ושמירת המצוות בכל מצב, היא שעמדה להם כיום הזה״.

עוד הוסיף הגרי"ב וייס: "לאחר שראיתי את הבחורים עם התנהגות חסידית שכזאת, אוכל לומר בפה מלא כי רואים במציאות שהמשלח, ה"ה כ"ק הרבי מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי השלוחים על כל צעד ושעל, ובזכות הבטחתו וברכתו הטהורה זכו הבחורים להגיע לידיעות כה נפלאות״.

"כך גם בוודאי ובוודאי ניכרת ההשקעה הרבה של כל אנשי צוות הישיבה, הרמי"ם והמשפיעים, והעומד בראשם רבה של רוסיה ומייסד הישיבות במוסקבה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, ואני מברכם שירוו מכל תלמידיהם רוב נחת חסידי" – סיים גאב"ד מונטריאול את דבריו הנרגשים.

עם סיום מסגרות ״ישיבות הקיץ״ של תלמידי כל הישיבות במוסקבה, ישתלבו הבחורים בפעילות הענפה של קעמפי ״גן ישראל״ למאות תלמידים במוסקבה ובנסיעות עם ״טנקי המצוות״, כאשר כמדי קיץ הם יוצאים לפעול בערי השדה ברוסיה ובאוקראינה, ומביאים את אור היהדות והחסידות ליהודים שאינם גרים בימות השנה בקהילות יהודיות מבוססות.

צילום: יוסף יצחק דורון

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו