לחיים טיש אצל כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בדאבוס שבשוויץ לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע