זקניך ויאמרו לך: ביומא דהילולא של הרה"ק בעל הדברי יואל מסאטמאר זי"ע. תלמידי מוסדות סאטמאר בית שמש הדליקו נרות ונשא דברים בפניהם הרה"ח רבי נחמן יאקאב שליט"א תלמיד מרן בעל ההילולא זי"ע.