"לעלוב ירושלים" זוהי המשפחה של הרה"ק ר' יעקב יצחק זצוק"ל משכונת בית ישראל. האדמו"ר מלעלוב שליט"א כאן, הוא הבן של הרה"ק ר' אברהם שלמה זצוק"ל, והוא נקרא כמו אביו "לעלוב" ללא שם לוואי.