כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א בתקיעת שופר בר"ח אלול בביהמ"ד שבמעון קודשו בקרית צאנז נתניה • צילום: משה גולדשטיין