אני אומנם ליטאי אבל מוכרח לציין שפניהם של הבחורים מעידים שבחורי חמד הם השתולים בחצרות השם