כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א שהגיע השבוע לעיה"ק צפת לקבל את קהל חסידיו לקראת הימים הנוראים הבעל"ט המשיך לאחר מכן לתפילת ערבית בציון הרשב''י במירון • צילום: משה גולדשטיין