בראשות רבנים וראשי ישיבות נערך מעמד קביעת מזוזות בת"ת 'החדש' ב"ב שבהנהלת הרב דוד בן יאיר שליט"א • צילום: שוקי לרר