שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו"ר מביאלא רמת אהרן שליט"א בן לבנו הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"א • צילום: שוקי לרר