מסיבה סיום מסכת פסחים בישיבת בעלזא בית חלקיה בראשות ראש הישיבה הרב יוסף צבי ברייער שליט"א • אורח הכבוד הרה"ג יחיאל מאיר פנט שליט"א מרבני בישיבת נדבורנא ב"ב.