אז אל תקנו מוצרי העדה החרדית
יש מספיק כשרויות שכן עוזרים לנו להצביע לבחירות לתנועות הקדושות