צילומים: מוטי גרין - חיים לוריא - המבשר.

תיעוד צילומים בתחילת המעמד הגדול – צילום: מוטי גריןצילומי רחפן – חיים לוריא המבשר