מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א יצא הבוקר להצביע מיד לאחר תפילת שחרית - תיעוד מיוחד מהתפילה במעון קודשו ומהקלפי • צילום: שוקי לרר