כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הגיע היום להצביע בקלפי כשלאחר מכן יצא לסיור במטה המרכזי של אגודת ישראל • צילום: יהושע פרוכטר 

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הגיע היום להצביע בקלפי לאחר תפילה חרישית הכניס האדמו"ר את המעטפה לקלפי ופצח בשירת "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

משם המשיך האדמו"ר שליט"א לביקור במטה המרכזי של אגודת ישראל שם עקב מקרוב אחר ההתפתחויות ואחוזי ההצבעה במגזר החרדי וכן קיבל דיווח מפורט ממנהלי מערכת הבחירות וראשי המטות, האדמו"ר ביקש מכל הציבור להמשיך לפעול ולהפעיל עקב המצב הקשה ששורר במדינה ואשר לפי המצב כרגע על פי מנהלי המטה חלילה וחלילה יכול להיות שכל היהדות החרדית יפסידו הערב,

האדמו"ר שליט"א אמר: "לראשונה החלטתי לבוא בעצמי למטה לעקוב מקרוב על הפעילות כי הפעם יותר מתמיד לא עת לחשות, והמלחמה היא מלחמת השם בעמלק"