מעמד רב רושם נערך בהיכל כולל "עץ חיים" בבני ברק לרגל הוצאת הספר 'מוסר השכל' - ימים נוראים מהגאון הגדול רבי יהושע ברכץ שליט"א ראש הכולל, שהיה מגדולי תלמידיו של הגאון המפורסם מקים עולה של תורה בצרפת רבי חיים יצחק חייקין זצוק"ל ראש ישיבת "חכמי צרפת" בעקס לע בען שהיה תלמידיהם של מרן החפץ חיים זיע"א ומרן הגר"א וסרמן זצוק"ל הי"ד.

את הספר חיבר הגאון הגדול רבי יהושע ברכץ שליט"א ראש כולל "עץ חיים" מרבני חניכי הישיבות הספרדים ורב קהילת יוצאי צרפת