המונים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש סערט ויזניץ בב"ב נדבת הרה"ח אברהם שמשון פדר שליט"א • צילום משה גולדשטיין