צפו בתיעוד מיוחד: אמירת סליחות ראשונות בבית הכנסת של הרבי מליובאוויטש זי"ע בפאריז ע"י הרב מנחם מענדל אזימוב הי"ו שליח ומנהל בית ליובאוויטש • צילום מרדכי לובעצקי