'שלום רב !!! לאוהבי תורתך ואין למו מכשול'
כך נראית אם הישיבות.