כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א בירך את ה'תפוח ודבש' לר"ה עבור בנות המוסד הק' 'בית לפליטות' בעיה"ק ירושלים • הגאב"ד למנהלי המוסד: הצלת נפשות אלו וחינוכן בדרך התורה היא הזכות האמיתית לקראת יום הדין • צילום ארי ק.

נשיא 'בית לפליטות' הרב משה יונה רוזנפלד שליט"א ובנו המנהל הרב חיים אלעזר שליט"א הגיעו אמש להתברך בברכת השנים אצל הגאב"ד הגרי"ט ווייס שליט"א. בראות הגאב"ד את כמות הדבשונים והתפוחים המיועדים לבנות המוסד שיסבו לשולחן החגים כל חודש תשרי בביתם החם והאוהב 'בית לפליטות'. הביע קורת רוח מרובה מהחינוך וההשקעה מכל לב בבנות נשברות ובניית עתידן והקניית ערכי היהדות באופן הנעלה ביותר. מרן הגאב"ד בירכם לשנה טובה ואיחל שידוכים הגונים לבוגרות המוסד שהגיעו לפרקן.