ראיתי נכון?
הרב שטיינמן זצוקל גם הגיע? … בשתי התמונות האחרונות בצד שמאל