הגה"צ רבי צבי מאיר זילברבג שליט"א מסר שיחת הכנה לראש השנה בביהמ"ד הגדול של חסידי ברסלב בבני ברק • צילום: שוקי לרר