מראות מערב ראש השנה במרכז היהודי 'מארינה רושצ'ה' במוסקבה • צילום: לוי נאזרוב

בערב ראש השנה, ערך הצלם לוי נאזרוב 'סבב צילום', במרכז חב״ד ובית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ שבמרכז מוסקבה בירת רוסיה, כשהוא מתעד בעדשתו את ההכנות הגדולות לקליטת המוני המתפללים במשך שני ימי החג, שעברו על המשתתפים בהתרוממות הרוח ובגשמיות מסודרת ומכובדת.

לאחר התפילה בליל ראשון של ר״ה, עברו מאות איש בסדר מופתי להתברך בברכת השנים מפי רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א, וקיבלו ממנו מארז אישי המכיל תפוח, רימון, דבש ולוח שנה ברוסית.

במהלך שני ימי החג, הגיעו המונים לתפילות ותקיעת שופר, השתתפו בשיעורי תורה וחסידות, והסבו יחד לסעודות החג וההתוועדויות, וכמובן השתתפו גם באמירת ׳תשליך׳ בחצר בית הכנסת המרכזי, שהסוכה הגדולה כבר נבנית בה לקראת חג הסוכות הקרב ובא.