צילום: יהודה פרקוביץ

במלאות י"ב חודש להסתלקותו של מרן הגאון המופלא רבי שלמה קורח זצוקללה"ה רב העיר בני ברק וגדול פוסקי עדת תימן בדור האחרון, וממקימי עולה של תורה בציבור בני הישיבות, נערכה ע"י ארגון" תפארת שלמה" שנוסד ע"י נכדיו הרבנים שליט"א עצרת מספד והתעוררות וסיום הש"ס המרכזי שנלמד לעילוי נשמתו הטהורה במעמד מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א באולמי כליל מלכות בני ברק, במהלך העצרת העלו את זכרו פועלו ותורתו של מרן הרב זצוק"ל, בין הדוברים היו מרן הגאון רבי פנחס קורח שליט"א גדול פוסקי עדת תימן, מרן הגאון רבי יפת טיירי ראש ישיבת " דרכי הלל", מרן הגאון רבי משה תנעמי רבה של רכסים, מרן הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א ראש ישיבת "אור לציון," מרן הגאון האדמו"ר רבי אבנר עפג'ין שליט"א ראש ישיבת "בית  הלוי,"הגאון רבי אבירן הלוי שליט"א ראב"ד תל אביב, מרנן הגאונים: רבי ברוך עוקשי שליט"א גאב"ד אלעד, רבי יורם יפת שליט"א ראש מוסדות  מאורות הרש"ש, רבי בניהו מחפוד שליט"א דיין ק"ק יורה דעה, רבי אברהם חלה שליט"א דיין ק"ק יורה דעה, רבי עזרא קורח שליט"א רב קהילת "חניכי הישיבות" קריית הרצוג , רבי יחיאל בסיס בנו מ"מ של מרן הגר"ע בסיס זצוק"ל, רבי יורם סירי גאב"ד קרית ספר, רבי יואב אושרי שליט"א רבה של ק' מטלון, רבי אברהם אריה שליט"א רב קהילת "תורה והוראה," רבי יצחק ענקי שליט"א רב הקהילה בעמנואל, רבי אהוד שפירא שליט"א רב השכונות  בבני ברק, רבי עובדיה יפעי שליט"א רב הקהילה באלעד, רבי יוסף צברי  שליט"א מו"צ אלעד, ובראשות בנו ממשיך דרכו מרן הגאון רבי עמרם קורח שליט"א מו"צ ורב קהילת "תורת חיים. "

במעמד מרנן ורבנן הוכרזה שבת פרשת האזינו י"ג בתשרי תש"פ כשבת "עריכת שולחן" שתוקדש ללימוד ותפילה לעילוי נשמת מרן זצוק"ל, והושיבו ישיבה על קיברו במעמד זה ביסוד רשת כוללי יום שישי ברחבי הארץ לע"נ.

לבקשת המשפחה כל מי שבידיו כתבי יד , תמונות, הנהגות ממרן זצ"ל נא ליצור קשר בטלפון שע"י "תפארת שלמה"  0548451734