ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק התפללו את תפילות ראש השנה בבנין הישיבה החדש