יאריך ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו
למען מלכות ישראל ותפארתה