כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א במנהג הכפרות ולאחמ"כ השחיטה ע"י הרה"ג רבי משה שטרן בן הגרש"א שטרן שליט"א