כמידי שנה בשנה, לרגל יום הסליחות של י"ג מידות, הגיע הגר"מ שטרנבוך שליט"א לקריית מלאכי להעתיר ולהרבות בתפילה ובתחנונים על ציון קברו של הקדוש רבי חיים וויטאל זי"ע, כשלאחר מכן המשיך ל"פארק המעיין" הסמוך, שם אמר את נוסח ה'תשליך' כנהוג.

בהמשך מסעו נכנס הגר"מ שטרנבוך שליט"א למתחם ישיבת "קרית מלאכי", שם המתין לו ראש הישיבה הגאון רבי יהודה עמית שליט"א יחד עם תלמידי הישיבה שליווהו לעבר היכל הישיבה, שם נשא מרן פוסק הדור שליט"א שיחת חיזוק בפני תלמידי הישיבה לרגל עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים.

בדבריו חיזק את בחורי הישיבה שבחלקם באו מבתים רחוקים משמירת חיי התורה: "החילונים אומרים עלינו שאנחנו מסכנים, כביכול רחמנות עלינו שאנחנו כפופים לעול תורה, אבל האמת היא להפך, אין חיים יותר מאושרים יותר משמירת חיי התורה והמצוות, ואדרבה  – ההפך הוא הנכון, רחמנות עליהם, חייהם אינם חיים, הם חיים כמו בהמות, קמים בבוקר לאכול ולשתות, הוללים וישנים ככל הבהמות, אבל אנחנו מאושרים שזוכים ללמוד תורת ה', וחיים עם משמעות של תורה ויראת שמים, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו!

בדבריו אמר עוד כי מטרת הישיבה היא ללמוד תורה מתוך יראת שמים: "מי שבא לישיבה כדי להחכים בלימוד התורה ואין בו יראת שמים, הרי הוא כ"סטונדט לתורה", והוא ככל מי שלומד באונברסיטה ואין לו שייכות לישיבה, ואתם זכיתם ללמוד בישיבה עם יראת שמים – ישיבה שבה מחנכים לא רק ללימוד התורה אלא גם למידות טובות ויראת שמים.

לאחר השיחה ביקש ראש הישיבה הגאון רבי יהודה עמית שליט"א ברכה מהגר"מ שטרנבוך שליט"א, ולהפתעת התלמידים השיב לו הגר"מ שטרנבוך שליט"א: "אתה ראוי לחלק ברכות, אתה מזכה הרבים, תברך אותי".

ראש הישיבה הגאון רבי יהודה עמית שליט"א נענה ובירך בשם בני הישיבה את הגר"מ שטרנבוך שליט"א שיזכה להאריך ימים ושנים בהמשך הרבצת תורה ויראה בהיכלי הישיבות, ובהמשך כתיבת פסקי הלכות לכלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם.

לאחר מכן עברו כל בני הישיבה לפני מרן הגר"מ שליט"א שבירכם בברכת השנים ברוחניות ובגשמיות.