שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א החתן הבר מצווה כמר יהושע נ"י בן לבנו הרה"ג ר' יעקב יצחק בידרמן שליט"א חתן הגאון החסיד רבי אהרן לייב מלוביצקי שליט"א בן הרה"צ מוהר"י מלעכוויטש זצ"ל חתן הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל להורות נתן, השמחה התקיימה בבית המדרש לעלוב ירושלים בשכונת בית ישראל בירושלים • צילום שלומי טריכטר