שמחת בית השואבה המרכזית באלעד, שערך המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א. במהלך השמחה עלו ראש העיר הרב ישראל פרוש וממלא מקומו הרב יהודה בוטבול, לרקוד עם אבוקות אש יחד עם המשפיע החסידי