יעלזו חסידים וספרדים בכבוד
ירננו בתפקידם
אי לך רבי מאילך אשריך
ואתם הדבקים חיים כולכם היום תשמחנו